VEGETACIÓ


El terreny d'acampada hi ha conreu d'avellaners, pereres, albercoquers, vinya i mostra  d'altres arbrers fruiters. Vegeu-ne fotos


Vegetació que podem trobar al terme: